Roamn Ramon aka Raul Murga Hired Gun

Raul Murga aka Roamn Ramon The Community Rapist IS Wall of Shame Newest Member

Roamn Ramon aka Raul Murga Hired Gun
Community Pillager and Rapist Raul Murga aka Roamn Ramon is a Pico Rivera Resident

Raul Murga aka Roamn Ramon, the community rapist is Wall of Shame Newest Member of 2015.  This despicable carpetbagger has been the impetuous of the public unrest in Carson, California this year.  In our opinion Raul Murga’s picture belongs next to the definition of both rapist and pillager. He is the General of Carson City Clerk Jim Dear’s misguided regime of followers.  The so called chairman of the Carson Alliance 4 Truth lives in Pico Rivera!

Community Rapist Raul Murga is currently a candidate for a Board of Directors seat at the Pico Water District in Pico Rivera, California on November 3rd, 2015. You read that right Carson’s biggest troublemaker does not live in Carson but in Pico Rivera! He is the Chairman of the Carson Alliance 4 Truth that has been causing all the unrest at OUR city council meetings, on our public streets, in newspaper comments, and on social media pages such as FaceBook. He has also served as Jim Dear’s Campaign Manager as well.

He has verbally assaulted our elected officials and he has recently raped our city employees that have come forward to unmask the racist control freak Clerk Jim Dear who was unanimously censured by the city council this week.

Public employees, just like rape victims, have their identities protected from public publication to insure they are not victimized again by having their identities exposed. An independent investigator’s report with the names of 13 victimized city employees redacted (hid) had been released to the Daily Breeze. Raul Murga raped the city employees in that report when he broke the document’s security  and without sensitivity  distributed  virgin copies on the internet to anyone.

This “For Hire” pillaging trouble maker needs to be sent packing back to Pico Rivera IMMEDIATELY. It is estimated the shenanigans of Raul Murga have cost city  taxpayers in excess $500,000.

[Tagalog Version]

Empleyado sa Bayan, Rapist Raul Murga ang Bagong Itinalaga

Raul Murga kilala din bilang Roamn Ramon ay ang pangalawang  naitalaga sa Wall of Shame taong 2015. Itong kasuklam suklam na carpetbagger ay marahas na bumabagabag sa publiko dito sa Carson, California sa taong ito. Para sa aming opinion, ang larawan ni Raul Murga ay nabibilang sa kapwa kahulugan ng rapist at manggagantso. Siya ang pangkalahatang namumuno sa maling paggabay sa mga taga sunod ni Carson City Clerk Jim Dear. Ang tinaguriang chairman ng Carson Alliance 4 Truth na isang taga Pico Rivera!

Community rapist Raul Murga ay kasalukuyang kandidato para sa Board of Directors seat ng Pico Water District sa Pico Rivera, California nitong darating na Nobyembre 3, 2015. Tama ang inyong nabasa na ang gumagawa ng malaking gulo ay hindi sa Carson nakatira kundi sa Pico Rivera! Siya ang Chairman ng Carson Alliance 4 Truth na nagdulot ng kaguluhan sa ATING City Council Meeting, sa ating pampublikong lansangan, sa mga komentaryo sa diyaryo at sa mga social media pages tulad ng Facebook. Siya din ang nagsisisilbing Campaign Manager ni Jim Dear.

Pasalitang sinalakay din niya ang ating mga piniling opisyal at kamakailan lamang inabuso niya ang ating mga empleyado sa lungsod na sumulong upang ibunyag ang mapanglait sa ibang lahi na si Jim Dear na siyang napagkaisahang bigyang sala ng mga City Council sa linggong ito.

Ang mga pampublikong empleyado, tulad ng mga biktma sa pang aabuso ay pinoprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan sa publiko upang masiguro na di sila mabibiktima ulit kapag naipakita ang kanilang pagkakakilanlan. Isang independenteng imbestigador ang nagpakita ng labing tatlong pangalan ng mga empleyado sa lungsod na nabiktima na itinago, ang pinalaya sa daily breeze. Inabuso ni Raul Murga ang mga empleyado sa lungsod sa pamamagitan ng pagkalat niya sa internet ng mga dokumento para sa siguridad ng mga empleyado.

Ang paupahang mandarambong at gumagawa ng gulo na ito ay kailangang balutin pabalik sa Pico Rivera KAAGAD. Itong tinatayang kalokohan ni Raul Murga ay makapinsala sa mga nagbabayad ng buwis na labis $500,000

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s